شرکت آریا آزمون صنعت جهت ارتقاء سطح کیفی تولیدات، افزایش طول عمر، کاهش هزینه تعمیرات و اطمینان هر چه بیشتر کارفرمایان از عملکرد مناسب پیمانکاران ساخت در پروژه های مختلف صنعتی اقدام به ارائة خدمات بازرسی فنی و نظارت عالیه می نماید. این خدمات شامل بازرسی جوش، کنترل ابعادی، بازرسی رنگ و پوشش های سطحی، بازرسی مواد اولیه، بازبینی مدارک و مستندات پروژه، عملیات ضخامت سنجی و غیره می باشد.

انجام بازرسی در حین سرویس یکی از مهمترین موضوعات در صنایع می باشد . با توجه به اینکه تعمیرات دوره ای مخازن تحت فشار ، مخازن ذخیره و سیستم های لوله کشی از اهمیت زیادی برخوردار است اما همیشه لازم نیست جهت انجام این امور چرخه تولید متوقف گردد .


شرکت آریا آزمون صنعت اقدام به انجام خدمات بازرسی فنی و نظارت عالیه در مراحل مختلف به شرح ذیل می نماید :


-    بازرسی در کارگاه ساخت
-    بازرسی در سایت های نصب
-    بازرسی در حین سرویس


بازرسی در کارگاه ساخت شامل:

-    مخازن تحت فشار
-    مبدل های حرارتی
-    توربین های گازی
-    بویلرها و کوره های صنعتی
-    قطعات صنعتی

بازرسی در سایت های نصب شامل:

-    خطوط لوله
-    مخازن ذخیره
-    سازه های فلزی دریایی
-    سازه های فلزی برج ها و ساختمان های مرتفع
-    سیستم های لوله کشی

بازرسی حین سرویس شامل:

-    بازرسی حین سرویس سیستم های لوله کشی
-    بازرسی حین سرویس مخازن ذخیره
-    بازرسی حین سرویس مخازن تحت فشار
-    بازرسی حین سرویس جرثقیلها و تجهیزات بالابر
-    بازرسی بر مبنای ریسک ( RBI )
-    بازرسی حین سرویس توربین های نیروگاهی