دوره های NDT به منظور افزایش دانش تست های غیر مخرب و بالارفتن توانایی وقابلیت اجرای تکنیک های مختلف آن رو به گسترش می باشد . این دوره ها مطابق با الزامات استاندارد SNT-TC-1A برگزار می گردد. سرفصل دوره های NDT نیز کاملاً مطابق با الزامات این استاندارد بوده و در صورت درخواست و لزوم ، عناوین و سرفصل های مورد نظر شرکت های متقاضی به سرفصل های مذکور اضافه خواهد شد .
دوره های آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت تماماً کابردی بوده وکارآموزان نه تنها تمامی مطالب تئوری مربوطه را می آموزند بلکه با توجه به انجام کار عملی مؤثر و مستمر در طول دوره بر نحوه اجرا و کاربرد تکنیک های مختلف NDT مسلط خواهند شد .
پرواضح است که اثربخشی روشهای NDT کاملاً به دانش فنی و مهارت اپراتور انجام دهنده تست بستگی دارد. گذراندن یک دوره آموزشی مؤثر ومناسب ، این دانش فنی ومهارت مورد نیاز را جهت اجرای تست های غیر مخرب به کارآموزان خواهد داد .
مدت دوره ها به طور کلی مطابق با الزامات SNT-TC-1A تعیین می گردد . در این استاندارد مدت زمان لازم جهت آموزش کارآموزان به منظور دریافت مدرک سطح II در روشهای سطحی نظیر MT , PT بیست ساعت قید گردیده است در حالی که فرآیندهای UT و RT که عیوب داخلی قطعات را مورد بررسی قرار می دهند نیازمند گذراندن 40 ساعت آموزش برای سطح I و40 ساعت آموزش اضافه بر آن ، جهت دریافت مدرک سطح II می باشد .
آموزش کلیه دوره ها بااستفاده از تجهیزات مدرن بازرسی و نرم افزارهای جدید ازقبیل Simula ،Duisburg DVS ،C-Spec و Digital Reserch & Development  انجام خواهد شد .
در تمامی دوره ها کیف ، جزوات آموزشی ، نوشت افزار و لوازم کمک آموزشی مربوطه به کارآموزان ارائه خواهد شد . در طول دوره نیز جهت ارزیابی کارآموزان از میزان درک مفاهیم ، Quiz وآزمون های کلاسی برگزار می گردد .
 کلیه کارآموزان NDT پس از اتمام دوره مجاز به استفاده رایگان از امکانات آزمایشگاهی این شرکت تا قبل از آزمون می باشند .
 کلیه قبول شدگان در دوره های NDT موفق به دریافت گواهینامه  Level I,II ، گواهینامه حضور درکلاس و گواهینامه سلامت چشم با ارزش بین المللی خواهند شد . ضمناً نام ، مشخصات و تصویر نفرات قبول شده در سایت رسمی این شرکت ثبت خواهد گردید .

در انتهای دوره کارآموزان قادر خواهند بود :
-    تمامی مطالب و تئوری مربوط به فرآیند NDT آموزش داده شده را کاملاً شرح دهند .
-    مزایا ومحدودیت های فرایند مورد نظر را توضیح دهند .
-    تجهیزات وامکانات متناسب با تست قطعه را انتخاب کنند .
-    دستورالعمل مناسب را جهت اجرای تست تعیین نمایند .
-    استاندارد کالیبراسیون مناسب جهت انجام تست را تعیین و تجهیزات را مطابق با آن کالیبره نمایند .
-    تست را انجام دهند .
-    نتایج تست را تفسیر و آن را گزارش کنند .

امکان برگزاری کلیه دوره ها درمحل شرکت ها با تاریخ مورد نظر آن شرکت میسر می باشد .

جهت مشاهده محتوای دوره های آموزشی بر روی دوره مورد نظر کلیلک نمایید .

-    تست التراسونیک (UT) سطح II,I
-    رادیوگرافی وتفسیر فیلم (RTI,RT ) سطح II,I
-    تست ذرات مغناطیسی (MT ) سطح II,I
-    تست مایعات نافذ (PT ) سطح II,I
-    بازرسی چشمی (VT ) سطح II,I
-    تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI ) سطح II,I
-    جریان های گردابی (ET ) سطح II,I
-    آشنایی کاربردی با VT,PT,MT,UT,RT)  NDT)
-    ضخامت سنجی به روش التراسونیک
-    تست التراسونیک در اتصالات Y-K-T
-    روشهای پیشرفته  NDT
-    دوره های آمادگی Level III