دوره آموزشی ، مشاوره  ، استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO 3834

 

در پی اجباری شدن استانداردهای سری ISIRI-ISO 3834 ( الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی محصولات فلزی ) از طرف شورای عالی استاندارد و صدور ابلاغیه مربوطه آن در مورخ 91/01/07 از طرف نهاد ریاست جمهوری به کلیه وزارت خانه ها ، نهادها و سازمانهای مربوطه مبنی بر الزامی بودن استقرار استاندارد ISO 3834)) ، کلیه شرکتهای پیمانکاری ، سازندگان اسکلت فلزی ، مخازن تحت فشار ، شرکتهای خودروسازی ، صتایع دفاعی ، صنایع دریایی و کلیه تولیدکنندگانی که به نحوی از انحاء فرآیند جوشکاری ذوبی در محصول نهایی آنها به کار گرفته شده است موظف خواهند شد نسبت به دریافت گواهینامه ها و  تأییدیه های مربوطه در این خصوص از اداره استاندارد و یا ارگانهای مورد تأیید آن سازمان اقدام نمایند .

لذا به استحضار می رساند شرکت آریا آزمون  صنعت (دارنده رتبه یک از سازمان ملی استاندارد در زمینه ارائه خدمات آموزشی و بازرسی) جهت ارتقای دانش فنی مخاطبین و تسریع وتسهیل در امر پیاده سازی و استقرار این استاندارد در شرکتها و سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO3834  اقدام به برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد وممیزی داخلی و سرممیزی استاندارد ISO 3834 و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص استقرار و پیاده سازی این استاندارد نموده است .

 

عناوین دوره ها :

1-   سرفصل دوره آشنایی با الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 3834 /ISIRI

 •  آشنایی با هدف،دامنه کاربرد و سطوح مختلف استاندارد ISO 3834 /ISIRI
 •  آشنایی با عناصر و الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع جوشکاری
 • بازنگری الزامات و بازنگری فنی، پیمانکاری فرعی، کارکنان جوشکاری، کارکنان بازرسی و آزمایش، جوشکاری و فعالیتهای وابسته، مواد مصرفی جوشکاری، انبارش فلز پایه، عملیات حرارتی بعد از جوشکاری ، بازرسی وآزمایش ، واسنجی، اعتبار دهی تجهیزات اندازه گیری ، شناسایی وردیابی ، سوابق کیفیت
 •  نحوه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع جوشکاری
 •  اصول ممیزی (I)
 • آشنایی با فرمها و چک لیست های ممیزی
 •  اجرای کارگاه آموزشی WORK SHOP)) در زمینه پیاده سازی و ممیزی استاندارد ISO 3834
 •  نحوه ارائه گزارشهای عدم انطباق NCR

 

2-  سرفصل دوره سرممیزی استاندارد ISO 3834  :

 • مروری بر الزامات، اهداف و دامنه کاربرد بخشهای شش گانه ISO 3834 / ISIRI
 • مروری بر استانداردهای  جانبی و تکمیلی ISO 3834
 • مروری بر الزامات استاندارد ISO 14554 / ISIRI
 • تشریح الزامات استاندارد ISIRI /ISO 14731
 • مروری بر استانداردهای ممیزی محصول و سیستم های کیفی (ISIRI/ISO 17021 ، ISO 45011 ،6/02  EA، ISO 19011 )
 • تفسیر و بررسی مرجع صدور گواهی و تشریح رویه ها و مهارتهای عمومی
 • رویه ارزیابی هماهنگ کنندگان جوشکاری مطابق با ISIRI/ISO 14731
 • رویه ممیزی خاص صنایع مطابق ISIRI/ISO 3834
 • اصول ممیزی (II) ( قواعد و اصول سرممیزی )
 • آشنایی با فرمها و چک لیستهای ممیزی و نحوه ارائه گزارش مشاهدات ، عدم انطباقها و گزارش نهایی ممیزی
 • اجرای کارگاه آموزشی (Work shop)  ممیزی و ثبت متغیرها و مشاهدات

 

مدرسین دوره ها :

آقایان مهندسین امیر وسعید دادخواه ، مهندس شاهین فیاضی ، مهندس علی صائبی

نامبردگان از مدرسین تأیید شده در دوره های مدیریت کیفیت و تخصصی و فنی بوده و دارای مدارک تخصصی سرممیزی ، بازرسی ارشد جوش ودارای گواهینامه های مهندسی و بازرسی بین المللی جوش    (IWE , IWI)  و  NDT Level III  ASNT  بوده و عضو کارگروه ساماندهی صنعت جوش کشور و دارنده پروانه کارشناسی استاندارد در رشتة مکانیک و فلز شناسی می باشند ، مشارکت فعال در تدوین کتاب ISO 3834 و استقرار و پیاده سازی این استاندارد در صنایع مختلف از سوابق درخشان نامبردگان می باشد.

 

گواهینامه :

به شرکت کنندگانی که موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون نهایی  گردند گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش این شرکت با تلفنهای 7-88335864  تماس حاصل فرمایید . به منظور ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO 3834 پس از دریافت اطلاعات مجموعه متقاضی ، برآورد هزینه و به همراه برنامه اجرایی اعلام خواهد شد  .