با توجه به نیاز صنایع در ایران ، شرکت آریاآزمون اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت مهندسی جوش به شرح ذیل نموده است :

-    مبانی متالورژی و عملیات حرارتی در جوش
-    کنترل پیچیدگی و تنش های پسماند در جوشکاری
-    طراحی ومحاسبات در اتصالات جوشی
-    WPS /PQR مطابق با ASME Sec. IX
-    شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوش (ASME Sec. II )
-    فیزیک جوش
-    عیوب جوش و روشهای تعمیر آن
-    فرآیندهای جوشکاری و برشکاری
-    جوشکاری فلزات غیرآهنی