جهت در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآمد ، تمامی شرکت ها می باید جوشکاران  خود را به منظور رفع نیاز اکثر صنایع کشور نظیر نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاهی ، خودروسازی ، ساختمان و ... در دوره های سازمان یافته اپراتوری جوشکاری در سطوح مقدماتی ، باز آموزی و پیشرفته آموزش دهند .
 هدف از برگزاری این دوره ها عبارتند از :

-    یادگیری مهارتهای عملی جوشکاری و افزایش مهارت در ایجاد یک جوش سالم
-    آشنایی با پارامترها و فاکتورهای مؤثر در کیفیت جوش
-    استفاده از تجربه های فنی و عملی دیگران
-    آگاهی از مضرات و خطرات احتمالی موجود در عملیات جوشکاری
-    آشنایی با عیوب محتمل در فرآیندهای مختلف جوشکاری و راههای جلوگیری از ایجاد آن

برخی از دوره های اپراتوری برای جوشکاران به شرح ذیل می باشند :
-    جوشکاری قوس الکترود دستی (SMAW )
-    جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ (GMAW )
-    جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ (GMAW )
-    جوشکاری قوس توپودری (FCAW )
-    جوشکاری زیرپودری (SAW )
-    جوشکاری قوس پلاسما (PAW )
-    لحیم کاری سخت ونرم
-    فرآیندهای برشکاری گرم (PAC,OFC,Gouing )
-    جوشکاری نقطه ای مقاومتی (RAW )

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت محتوای آموزشی دوره ها با مرکز آموزش شرکت آریا آزمون صنعت تماس حاصل فرمایید .
تلفن : 7-02188335864    Email : info@aas-co.ir