-    طراحی و ساخت مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PVELITE
-    طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از نرم افزار ASPEN B-JAC
-    طراحی مخازن ذخیره
-    طراحی مخازن تحت فشار مطابق با ASME Sec VIII Div2.
-    اصول طراحی Piping در مجتمع های صنعتی
-    تحلیل تنشهای Piping توسط CAESAR II
-    مدل سازی سایت توسط PDMS
-    Spec ها وانتخاب مواد در Piping
-    محاسبات هیدرولیک توسط Pipe Net
-    طراحی و انتخاب پمپ های صنعتی
-    طراحی و انتخاب کمپرسورهای صنعتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت محتوای آموزشی دوره های فوق با مرکز آموزش شرکت آریا آزمون صنعت تماس حاصل فرمائید .
تلفن : 7-02188335864
، Email : info@AAS-Co.ir