مطابق با الزامات استاندارد ASNT SNT-TC-1A:2006 وWritten practice شرکت آریا آزمون صنعت حداکثر زمان اعتبار مدارک NDT برای تمامی دارندگان گواهینامه Level I,II سه سال می باشد .
مطابق با این استاندارد دارندگان گواهینامه NDT در تمامی سطوح می توانند از طریق یکی از روشهای زیر مدارک خود را تمدید نمایند :
-    ارائه گواهی و مدرک معتبر مبنی بر داشتن فعالیت مستمر و موفق در فرآیند NDT مربوطه
-    شرکت در آزمون مجدد

متقاضیان می باید مدارک زیر را جهت تمدید گواهینامه به شرکت آریاآزمون صنعت ارائه نمایند :
1-    رزومه وسوابق فنی تا این لحظه
2-     گواهینامه صلاحیت چشم که به تأیید پزشک یا متخصص بینایی سنجی رسیده باشد .
3-    فیش واریزی
4-    کپی مدرک منقضی شده

لازم به توضیح است این شرکت مجاز است صحت سوابق و مدارک متقاضیان را قبل از تمدید بررسی نموده و درصورتی که متقاضی نتواند اصل مدارک را به رؤیت این شرکت برساند و یا صحت و سقم آن را اثبات کند می باید جهت تمدید گواهینامه در آزمون مجدد فرایند NDT مربوطه شرکت نماید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش شرکت آریا آزمون صنعت تماس حاصل فرمایید .

تلفن :7-02188335864 ، Email : info@ AAS-Co.ir